2019 SUNYAC Men's Soccer Bracket

FIRST ROUND
at No. 3 & No. 4
  SEMIFINALS
at No. 1 & No. 2
  CHAMPIONSHIP
at Higher Seed

 
Game 1 - SUNYAC First Round
November 2, 2019 1 p.m.
#6 Seed
#3 Seed
 
Game 2 - SUNYAC First Round
November 2, 2019 1 p.m.
#5 Seed
#4 Seed
 
 
 
Game 3 - SUNYAC Semifinals
November 6, 2019 1 p.m.
TBD
#2 Seed
 
Game 4 - SUNYAC Semifinals
November 6, 2019 1 p.m.
TBD
#1 Seed
 
 
 
Game 5 - SUNYAC Championship
November 9, 2019 1 p.m.
TBD
TBD