2018 SUNYAC Men's Soccer Bracket

FIRST ROUND
at No. 3 & No. 4
  SEMIFINALS
at No. 1 & No. 2
  CHAMPIONSHIP
at Higher Seed

 
Game 1 - SUNYAC First Round
October 27, 2018 1 p.m.
#6 seed
#3 seed
 
Game 2 - SUNYAC First Round
October 27, 2018 1 p.m.
#5 Seed
#4 Seed
 
 
 
Game 3 - SUNYAC Semifinals
October 31, 2018 1 p.m.
TBD
#2 Seed
 
Game 4 - SUNYAC Semifinals
October 31, 2018 1 p.m.
TBD
#1 Seed
 
 
 
Game 5 - SUNYAC Championship
November 3, 2018 1 p.m.
TBD
TBD